HR Partner

Günümüz iş dünyasında, kurumların sürdürülebilir başarı için kurumsal bir yapıda yönetilmeleri bir başka deyişle, kritik bir yönetici olmadığında veya değiştiğinde, hiçbir aksama yaşanmadan süreçlerin devam edebilmesi kritik bir başarı faktörü haline geldi. Özellikle hızlı büyüyen şirketlerin, sağlıklı büyümeye devam edebilmesi ve karlılığını sürdürebilmesi için kurumsallaşma süreçlerini öncelikli hale getirmeleri bekleniyor.

İnsan Kaynakları bu süreçte şirketin strateji ve değerlerinin oluşturulması, organizasyon yapısı ve sistemlerin bu stratejileri hayata geçirecek şekilde yapılandırılmasında kritik öneme sahip.Job in Point olarak iş ortaklarımıza yeniden yapılanma süreçlerinde deneyimimizi aktarıyor ve verdiğimiz güvenle danışmanlık yapıyor, uçtan uca, entegre ve butik çözümleri, HR Partner yapısı ile sunuyoruz.’

‘’HR Partner – Uzun Dönem’’

Kurumun ihtiyacına göre tüm İnsan Kaynakları Süreçlerini kurup yeterli sayıda İnsan Kaynakları personelini istihdamını kendi kurumumuzdan yönlendirerek uzun soluklu işbirliği yaparız.

Teklif Al

‘’HR Partner – Kısa Dönem’’

Kurumun ihtiyacına göre tüm İnsan Kaynakları Süreçlerini kurup optimum personel istihdamını kurum içinde sağlar kısa soluklu işbirliği yaparız.

Teklif Al

Sorunları analiz edilmesi, bu sorunlar için çözüm üretilmesi ve başarılı bir gelişim için gereken yöntemleri bulup, şirket performansının arttırılmasını hedefleriz.

HR Partner Çözümlerimizdeki Danışmanlık Yaklaşımımız

Hizmet verdiğimiz Alanlar

  • Ücret Sisteminin Kurulması
  • Performans Sisteminin Kurulması
  • Organizasyonel Yapı Tasarımı
  • Bordro ve Özlük
  • İK Doküman Sistemi
  • Prim Sisteminin Kurulması
  • Kariyer Planlama ve Yedekleme Sisteminin Kurulması
  • Çalışan Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme
  • Yetenek Yönetimi
  • Kurumsal İletişim

İş Modelimiz

Yönetim ile toplantı

Müşterilerin beklentisini anlama adına toplantı ve birebir görüşmelerin gerçekleştirilmesi.

Analiz

Müşterilerin beklentileri kapsamlı bir şekilde analiz edilir.

Tespitlerin Paylaşımı

Tespit edilen konuların analizleri ile ideal insan kaynakları süreçlerinin paylaşılması

İş Planı

İş planının paylaşılması ile proje ekiplerinin oluşturulması.

Proje Başlaması

Oluşturulan proje ekipleri ile projenin başlatılması.

İletişim Formu
Lütfen Tercihinizi belirtiniz :
Konu
KVKK Onayı